O nama

U Savskoj ulici broj 17, u Beogradu, odmah uz zgradu Palate pravde, već 27 godina nalazi se sedište advokatske kancelarije Savska. Pre više od četvrt veka, tačnije 1994. godine, advokatsku kancelariju Savska osnovao je advokat Savo Filipović. Pre posvećivanja advokatskoj karijeri, Savo Filipović je više od jedne decenije bio sudija Opštinskog suda u Kuršumliji i Drugog opštinskog suda u Beogradu.

Od svog osnivanja Kancelarija je pružala pravnu pomoć širokom spektru klijenata u svim pravnim oblastima, a naročito u sferi građanskog prava, radnog prava, kompanijskog prava, krivičnog prava i upravnog prava. Prateći razvoj privrede i društva, kancelarija je širila oblasti pravne pomoći pa je klijentima pružala usluge savetovanja u oblastima intelektualne svojine, građevinskog investiranja, ekološkog prava i medicinskog prava.

Upravljanje i vođenje Kancelarije od 2011. godine preuzima advokat Miljan Filipović, nastavljajući tradiciju koju je započeo advokat Savo Filipović. Kancelarija danas pruža pravne usluge građanima i privrednim subjektima u rešavanju pravnih problema u svim oblastima prava bez izuzetka.

Duboko cenimo ukazano poverenje postojećih ali i budućih klijenata, te stoga konstantno radimo na unapređenju kvaliteta i načina pružanja svojih usluga. Nastojimo da sa klijentima gradimo dugoročna partnerstva, zasnovana na obostranom poštovanju i poverenju.

Pružamo pravne usluge građanima i privrednim subjektima u rešavanju pravnih problema u svim oblastima prava bez izuzetka.