Advokatska kancelarija Savska

Osnovana 1994. godine

Pružamo pravne usluge građanima i privrednim subjektima u rešavanju pravnih problema u svim oblastima prava, bez izuzetka:

Krivično i prekršajno pravo

“Cujusvis hominis est errare” – Svaki čovek može da pogreši

Latinska izreka;

Privredno i kompanijsko pravo

“Znati nije dovoljno, mora se primeniti. Hteti nije dovoljno, mora se uraditi.”

Johan Wolfgang Goethe, nemački pesnik

Ugovori i ugovorno pravo

“Verba volant, scripta manent” – Reči lete, a zapisano ostaje,

Latinska izreka;

Naknada štete

“Ako nas neće sreća, ostaje još jedna velika i utješna sreća. To je: izbjeći nesreću.”

Matija Bećković;

Građevinsko pravo i pravo na nepokretnostima

“Nema mesta lepšeg od vlastitog doma.”

Marcus Tulius Cicero, rimski filosof i državnik;

Nasledno pravo

“Ako su ti deca zla ne zaslužuju nasledstvo, ako su dobra i vredna nasledstvo im neće biti potrebno.”

Kineska poslovica;

Porodično pravo

“Brak je nešto zbog čega se uvek kajemo, bilo da ga sklopimo ili ne sklopimo.”

Sokrat;

Radno pravo

“Čovek je rođen da radi, da trpi i da se bori; ko tako ne čini mora propasti.”

Nikola Tesla, srpski naučnik;

Ustavno i upravno pravo

“Jedina stabila država je ona u kojoj su svi građani jednaki pred zakonima.”

Aristotel, grčki filosof;

Poresko pravo

“Naš novi Ustav je usvojen, i takve je saržine da obećava trajnost; ali na ovom svetu ni za šta se ne može tvrditi da je sigurno, osim smrti i poreza.”

Bendžamin Frenklin;

Pravo intelektualne svojine

“Ideja je početna tačka svakog bogatstva, svih uspeha, svakog materijalnog dobra, svih otkrića i izuma.”

Clode M. Brystol – američki pisac, novinar i publicista;

U Savskoj ulici broj 17, u Beogradu, odmah uz zgradu Palate pravde, već 27 godina nalazi se sedište advokatske kancelarije Savska.
Pre više od četvrt veka, tačnije, 1994. godine advokatsku kancelariju Savska osnovao je advokat Savo Filipović.
Upravljanje i vođenje Kancelarije, od 2011. godine, preuzima advokat Miljan Filipović.

Nastojimo da sa klijentima gradimo dugoročna partnerstva, zasnovana na obostranom poštovanju i poverenju.

Više o nama

Mi kao advokatski tim razumemo svoje klijente i njihov posao

Svim klijentima blagovremeno i potpuno odgovaramo na sva pitanja i tražimo najbolja rešenja za sve izazove sa kojima se naši klijenti susreću.

Pružamo pravne usluge građanima i privrednim subjektima u rešavanju pravnih problema u svim oblastima prava bez izuzetka.